Bajka o Janku wyróżniona

Do nagrody zgłoszono projekty z 26 państw członkowskich UE, w tym z Chorwacji, a także z Turcji i Serbii. Jury wysokiego szczebla, składające się z przedstawicieli biznesu, rządu i środowiska akademickiego, rozpatrzyło 53 zgłoszenia, które zwyciężyły na etapie krajowym. Na krótkiej liście kandydatów do nagrody znalazło się ostatecznie 19 projektów pochodzących z: Belgii (2 projekty), Cypru, Danii (2 projekty), Finlandii, Francji, Irlandii (2 projekty), Włoch, Łotwy, Litwy, Polski, Portugalii, Serbii (2 projekty), Słowacji, Turcji i Zjednoczonego Królestwa.

Zwycięzców w każdej z sześciu kategorii, w tym w nowej kategorii „Wspieranie rozwoju rynków ekologicznych i efektywnego gospodarowania zasobami”, ogłosi wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Antonio Tajani podczas zgromadzenia małych i średnich przedsiębiorstw w Wilnie 25 listopada 2013 r. Jeden z projektów otrzyma także prestiżową Nagrodę Główną Jury.

Projekty rywalizowały w następujących kategoriach:

Kategoria 1: Promowanie ducha przedsiębiorczości
W tej kategorii jednym z kandydatów jest projekt z Polski. Inicjatywa Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia polegała na przygotowaniu i wystawieniu sztuki teatralnej pt. „Bajka o przedsiębiorczym Janku i jego niemądrych braciszkach”. Dzięki niej uczniowie szkół podstawowych dowiedzieli się, co oznacza przedsiębiorczość, poznali znaczenie inwestycji oraz skutki zbytniego zadłużania się. Oprócz widowni, która na żywo śledziła losy Janka, widowisko obejrzało przez internet ponad 60 tysięcy uczniów z 720 szkół w całej Polsce.

Kategoria 2: Inwestowanie w umiejętności
Kategoria 3: Poprawa otoczenia biznesowego
Kategoria 4: Wspieranie internacjonalizacji biznesu
Kategoria 5: Wspieranie rozwoju rynków ekologicznych i efektywnego gospodarowania zasobami
Kategoria 6: Przedsiębiorczość odpowiedzialna i sprzyjająca włączeniu społecznemu

Informacje o nagrodach

Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości przyznawane są od 2006 r. za szczególne osiągnięcia w dziedzinie promowania przedsiębiorczości oraz małych firm na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Do udziału w konkursie zgłoszono dotychczas ponad 2,5 tys. projektów, za sprawą których powstało w sumie ponad 10 tys. nowych przedsiębiorstw. Nagrody przyznawane są celem zwiększenia świadomości społecznej na temat roli przedsiębiorców w społeczeństwie europejskim oraz zachęcania i inspirowania potencjalnych przedsiębiorców. Cele te osiąga się poprzez wyłonienie i nagrodzenie pomyślnie przeprowadzonych działań i inicjatyw promujących przedsiębiorstwa i przedsiębiorczość, a następnie poprzez przedstawienie i rozpowszechnienie przykładów najlepszych zasad i praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości.

źródło i więcej informacji: Link