Bądźmy aktywni RAZEM
Dlaczego warto?
Konkurs jest związany z tematem przewodnim trwającego Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012. Jego głównym założeniem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na wkład, jaki do społeczeństwa wnoszą seniorzy.

Bez względu na wiek, osoby starsze mogą odgrywać ważną rolę w społeczeństwie i cieszyć się życiem. Trzeba jednak wskazywać, jak najlepiej wykorzystać ich potencjał.

Europejski Rok 2012 to znakomita okazja do wzmacniania solidarności międzypokoleniowej, do pokazania, jak ogromne znaczenie społeczne mają wiedza i doświadczenie przekazywane dzieciom i młodzieży przez seniorów. To także główny cel konkursu organizowanego przez Przedstawicielstwo KE w Polsce. Chcemy zwrócić uwagę uczniów na wkład, jaki do społeczeństwa wnoszą osoby starsze. Co mogą przekazać starsi młodym, ale także młodzi starszym?

Konkurs ma zachęcić młodzież do podejmowania konkretnych działań z myślą o aktywności osób starszych i budowaniu solidarności międzypokoleniowej. Jak namówić seniorów do włączenia się w życie swojego osiedla, miasteczka, gminy? Jak zainteresować ich tym, w co angażują się dziś młodzi ludzie?

Kto może wziąć udział?
Konkurs jest otwarty dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Zadaniem uczestników będzie opisanie przygotowanego i realizowanego przez siebie projektu, którego głównym celem była – lub nadal jest – aktywizacja seniorów, wspólne spędzanie z nimi czasu, wymiana wiedzy i doświadczeń między pokoleniami, itp. Chodzi o pokazanie na konkretnych przykładach co starsi mają do zaoferowania osobom młodym oraz w jaki sposób młodzież może przekazać swoje pasje i pomysły osobom starszym. Czego pokolenia mogą się nauczyć od siebie nawzajem?

Uczniowie, którzy nie realizowali bądź nie realizują takiego projektu, będą mogli przedstawić swoje pomysły nawiązujące do Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012.

Nagrody
Autorzy sześciu najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej oraz ich opiekunowie zostaną zaproszeni do Warszawy na uroczysty finał konkursu, połączony z wręczeniem nagród i dyplomów.

Autorzy trzech najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej otrzymają cyfrowe aparaty fotograficzne.

Nagrodą za zajęcie pierwszych miejsc w obu kategoriach wiekowych będzie udział w wizycie studyjnej do Brukseli, połączonej ze zwiedzaniem instytucji europejskich – dla autorów prac i ich opiekunów.

Jak to było w poprzednich latach?
W ubiegłym roku nasz konkurs nazwaliśmy “Mój pierwszy krok w wolontariat”. Chcieliśmy wyróżnić zarówno tych, którzy już zaangażowali się w wolontariat i mogli udzielić przydatnych rad początkującym, jak również osoby, które miały świetne pomysły jak zachęcić swoich kolegów i koleżanki by przyłączyli się do pomagania innym. Naszym zamierzeniem było promowanie dobrych praktyk i stworzenie swoistego katalogu dobrych rad dla początkujących wolontariuszy.

Mamy nadzieję, że również i w tym roku nie zabraknie emocji i udowodnicie, że młodzi Polacy są aktywnymi uczestnikami życia społecznego, którzy czerpią wiedzę i doświadczenie od starszego pokolenia.

W 2010 r. konkurs „Nie wykluczam!” poświęciliśmy walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Było wyjątkowo emocjonująco – nagrodziliśmy aż 9 zespołów! Edycja 2009 nosiła nazwę „Przybij piątkę!” i nawiązywała do piątej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz dwudziestej rocznicy przemian ustrojowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2008 r. konkurs “Europa Wielu Kultur” był związany z obchodzonym Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego. Z kolei konkurs inauguracyjny (2007) stawiał pytanie: “Co się zmieniło w Twoim życiu dzięki funduszom unijnym?“.

Więcej informacji o poprzednich edycjach konkursu można znaleźć na stronach:
Mój pierwszy krok w wolontariat
Nie wykluczam
Przybij piątkę!
Europa Wielu Kultur
Co się zmieniło w Twoim życiu dzięki funduszom unijnym?

Regulamin w skrócie
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie – indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych lub trzyosobowych, ze szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych (zasadnicze szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika, szkoły specjalne). Prace mogą mieć formę eseju, wywiadu, reportażu, fotoreportażu lub wideoreportażu!
Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez:
a) wypełnienie do 10 października formularza elektronicznego dostępnego na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej
b) nadesłanie do 17 października (liczy się data stempla pocztowego) pracy konkursowej zapisanej na płycie CD lub DVD wraz z papierową wersją wypełnionego formularza zgłoszeniowego rtf – 168 KB [168 KB] , podpisanego przez Opiekuna na adres:

Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa
z dopiskiem „BĄDŹMY aktywni RAZEM!”

Nadesłane prace oceni jury złożone z przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz instytucji partnerskich.

Potrzebujesz więcej informacji?
Znajdziesz je przede wszystkim na stronie internetowej Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Dodatkowe pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: aktywni.razem@ceo.org.pl