Badania na Horyzoncie 2020

Uroczysta inauguracja nastąpiła podczas konferencji „Horyzonty nauki. Program Horyzont 2020: fundusze na badania i innowacje w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej”, którą zorganizowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – 7 listopada to nie jest przypadkowa data. Właśnie dziś przypadają 146. urodziny wielkiej polskiej uczonej Marii Skłodowskiej-Curie – tłumaczyła minister Barbara Kurdycka.

Program Horyzont 2020 to kolejny 7-letni program ramowy (2014-2020) Unii Europejskiej związany z badaniami i innowacyjnością. Ma zapewnić nowe, uproszczone finansowanie, zachowanie równowagi pomiędzy małymi i dużymi projektami oraz wprowadzenie instrumentów wychodzących naprzeciw potrzebom krajów i regionów o niższym potencjale. Jak podkreślano podczas konferencji, to olbrzymia szansa dla polskiej nauki – jeszcze nigdy w historii polscy badacze nie mieli dostępu do tak dużego źródła finansowania.

Horyzont 2020 podzielono na 3 filary:

-“Doskonałość w nauce” (excellence in science) – badania pionierskie. Najlepszym naukowcom i ich zespołom przyznawane będą granty Europejskiej Rady ds. Badań (ERC). Środki przeznaczone będą także na międzynarodowe badania, których celem będzie udoskonalenie lub opracowanie nowych technologii. W tym filarze będą przyznawane stypendia Marii Skłodowskiej-Curie oraz finansowana infrastruktura badawcza.
-“Wiodąca pozycja w przemyśle” (industrial leadership) – środki na badania z obszarów ważnych dla gospodarki (m.in. teleinformatyki, mikro- i nanoelektroniki, fotoniki, nanotechnologii czy technologii kosmicznych).
-Badania na rzecz wyzwań społecznych (societal challenges) – finansowanie badań z dziedzin ważnych dla społeczeństwa takich jak: zdrowie, zmiany demograficzne, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz, ekologiczna energia i transport, klimat.

Unijna komisarz ds. badań i innowacji Máire Geoghegan-Quinn podkreślała, że Horyzont 2020 zreformowano pod względem administracyjnym. Procedury mają być prostsze – zarówno przy przygotowywaniu wniosków, jak i przy rozliczaniu projektów, skrócono także czas między wysłaniem wniosku a otrzymaniem dotacji. Geoghegan-Quinn wskazywała również na walor innowacyjny programu – po raz pierwszy finansowane będą nie tylko same badania, ale także faza wdrożeniowa.

Komisarz podkreślała jednocześnie, że Polska ma sporo do nadrobienia jeśli chodzi o korzystanie z unijnych pieniędzy na rozwój naukowy. – To tej pory projekty z Polski plasowały się pod koniec drugiej dziesiątki wśród tych, które otrzymywały unijne finansowanie – mówiła Máire Geoghegan-Quinn.

Minister Barbara Kudrycka zapewniała, że polska nauka ma olbrzymi potencjał, choć problemem bywa brak wiary we własne siły. – Jednak “doskonałość w nauce” to kryterium, którego nie możemy obniżać – mówiła minister nauki i szkolnictwa wyższego. Kudrycka przypomniała, że Polacy uczestniczą w unijnych programach ramowych już od 1999 r. – Nasz udział jest coraz większy. W 5. Programie Ramowym 1760 zespołów z Polski uzyskało w sumie 150 mln euro. W 6. Programie Ramowym 1876 projektów – 250 mln euro. W 7. Programie Ramowym 1815 projektów – już 370 mln euro.

Również komisarz Geoghegan-Quinn zwracała uwagę na rosnący potencjał Polski. Wskazywała, że kraj przeszedł kryzys w lepszym stanie niż inne państwa członkowskie i uniknął recesji. – Aby podtrzymać ten imponujący wzrost, Polska musi przyspieszyć swoje przejście w stronę gospodarki opartej na innowacjach. To nie jest łatwe, ale ten wysiłek bez wątpienia się opłaci.

źródło i więcej informacji: Link