CZAS DZIAŁAŃ WSPÓLNIE – poznaj UE

Prawo po stronie autorów

Prawo po stronie autorów

- Reforma prawa autorskiego jest brakującym elementem układanki potrzebnym do ukończenia tworzenia jednolitego rynku cyfrowego w Europie – powiedział szef KE Jean-Claude Juncker komentując zatwierdzenie dyrektywy. Wzmacnia ona dziennikarstwo wysokiej jakości, zapewnia lepszą ochronę twórcom i wykonawcom, zaś użytkownicy skorzystają z zabezpieczeń związanych z wolnością wypowiedzi.
Lepsze stanowienie prawa

Lepsze stanowienie prawa

- Lepsze stanowienie prawa jest już zakodowane w DNA europejskiego procesu decyzyjnego – powiedział pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermas podsumowując dotychczasowe działania w tym zakresie. Jakość tworzenia prawa była jednym z priorytetów przewodniczącego Jean-Claude’a Junckera. W ubiegłym roku OECD oceniła politykę regulacyjną UE jako jedną z najlepszych.
Moc pod lupą Komisji

Moc pod lupą Komisji

KE zatwierdziła 5 mld euro wsparcia na produkcję energii elektrycznej w kogeneracji oraz ulgi w opłacie dla odbiorców energochłonnych w Polsce. Jednocześnie zapadła decyzja o rozpoczęciu postępowania wyjaśniającego w sprawie ulg w tzw. opłacie mocowej. - Musimy ocenić, czy te rozwiązania są zgodne z zasadami pomocy państwa – powiedziała komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager.
Facebook bardziej przejrzysty

Facebook bardziej przejrzysty

Facebook spełnia wymagania Komisji Europejskiej i organów ochrony konsumentów dotyczące zmiany warunków świadczenia usług oraz wyjaśnia użytkownikom sposób wykorzystywania ich danych. - Przedsiębiorstwo nie powinno zasłaniać się żargonem prawniczym w celu wyjaśnienia w jaki sposób generuje miliardy dochodu wykorzystując dane obywateli – powiedziała komisarz Věra Jourová.
Horyzont 2020 aż do „czarnych dziur”

Horyzont 2020 aż do „czarnych dziur”

Opublikowano pierwsze zdjęcie czarnej dziury wykonane przez "Event Horizon Telescope", czyli międzynarodowy projekt skupiający naukowców finansowanych przez UE. Dzięki odkryciu uzyskano wizualne dowody na istnienie czarnych dziur i przesunięto granice wiedzy naukowej. Czarna dziura znajduje się 55 mln lat świetlnych od Ziemi, a jej masa jest 6,5 mld razy większa niż masa Słońca.
Ulepszony ECRIS

Ulepszony ECRIS

Rada UE zatwierdziła wniosek Komisji dotyczący stworzenia unijnego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych odnoszącego się do skazanych obywateli państw trzecich. Poza wykorzystaniem systemu do celów postępowań karnych można go będzie również stosować m.in. do sprawdzanie osób, które mają pracować z dziećmi lub ubiegających się o pozwolenie na broń palną.
Gotowość na brexit bez porozumienia

Gotowość na brexit bez porozumienia

Przed posiedzeniem Rady Europejskiej KE podsumowała przygotowania do „brexitu bez porozumienia” i opublikowała wskazówki dla państw członkowskich. W przypadku wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy stanie się ona państwem trzecim bez uzgodnień przejściowych. W takim wypadku relacje z Unią będą podlegać międzynarodowemu prawu publicznemu, w tym przepisom WTO.
#NewRightsNow

#NewRightsNow

Inicjatywa obywatelska „#NewRightsNow” będzie zarejestrowana – zadecydowała Komisja Europejska. Jej inicjatorzy domagają się wzmocnienie praw „zuberyzowanych” pracowników – czyli osób samozatrudnionych, które regularnie wykonują pracę na rzecz platform cyfrowych. Teraz organizatorzy mają rok na zebranie miliona podpisów osób z co najmniej 7 różnych państw UE.
Ochrona przed nieuczciwym handlem

Ochrona przed nieuczciwym handlem

Dzięki środkom ochrony handlu Unia chroni przed nieuczciwą zagraniczną konkurencją 320 tys. bezpośrednich miejsc pracy w całej Europie – wynika z najnowszego sprawozdania. - Jesteśmy otwarci na wolny handel, ale nie możemy być naiwni. Nie wszyscy nasi partnerzy handlowi pragną działać w oparciu o te same zasady, które my wyznajemy – powiedział Jean-Claude Juncker.