Europa to jedność zasad i wierność zasadom

Europa to jedność zasad i wierność zasadom

Europa to jedność zasad i wierność zasadom

Rok po rozpoczęciu brutalnej wojny, Putinowi nie udało się osiągnąć ani jednego ze swoich strategicznych celów. Zamiast dzielić UE, sprawił, że jesteśmy bardziej zjednoczeni – powiedziała Ursula von der Leyen.
Ochrona ekosystemów morskich

Ochrona ekosystemów morskich

Komisja Europejska proponuje zmniejszenie zależności od paliw kopalnych i dążenie do stworzenia neutralnego dla klimatu sektora rybołówstwa i akwakultury.
Pomoc dla Turcji i Syrii

Pomoc dla Turcji i Syrii

Komisja Europejska i szwedzka prezydencja Rady Unii Europejskiej zorganizują konferencję darczyńców dla mieszkańców Turcji i Syrii dotkniętych trzęsieniem ziemi.
Plan przemysłowy Zielonego Ładu

Plan przemysłowy Zielonego Ładu

Lepszy dostęp do finansowania umożliwi szybki rozwój naszym kluczowym sektorom czystych technologii – powiedziała przewodnicząca Ursula von der Leyen.
Wspólny Europejski Dyplom

Wspólny Europejski Dyplom

Projekt „Wspólny Europejski Dyplom” ma wspierać mobilność i współpracę studentów. Jego podstawą jest współpraca między instytucjami szkolnictwa wyższego i ustanowienie standardów jakości.
Jednolity rynek ma 30 lat

Jednolity rynek ma 30 lat

Wspólny rynek stanowi podstawę zdolności Europy do stawiania czoła kluczowym wyzwaniom gospodarczym i społecznym - potwierdzają sprawozdania Komisji Europejskiej.
Nowy ład dla owadów

Nowy ład dla owadów

Głównym priorytetem jest poprawa ochrony owadów zapylających i usunięcie przyczyn spadku ich liczebności.
Talenty dla regionów

Talenty dla regionów

Mechanizm wspierania talentów będzie pomagał regionom UE borykającym się z przyspieszonym spadkiem liczby ludności w wieku produkcyjnym.