Cyfrowi przestępcy nie odpuszczają w czasie pandemii

Cyfrowi przestępcy nie odpuszczają w czasie pandemii

Cyfrowi przestępcy nie odpuszczają w czasie pandemii

- Kartele przestępcze w coraz większym stopniu wykorzystują nowoczesne technologie i nie przepuszczają żadnej okazji do rozszerzenia swojej nielegalnej działalności, czy to w internecie czy poza nim – powiedział wiceprzewodniczący KE Margaritis Schinas. Dlatego Komisja Europejska zaprezentowała 5-letnią strategię na rzecz pobudzenia współpracy w UE i lepszego wykorzystania narzędzi cyfrowych w dochodzeniach.
Reagowanie kryzysowe bez VAT

Reagowanie kryzysowe bez VAT

Zwolnienie z VAT podstawowych towarów i usług dystrybuowanych przez UE w czasach kryzysu proponuje Komisja Europejska. Podatek pobierany od niektórych transakcji dotyczących sytuacji nadzwyczajnych staje się w ramach zamówień publicznych kosztem obciążającym. – Zapewni to maksymalizację skutków finansowych działań pomocowych – powiedział komisarz Paolo Gentiloni.
WYNIKI KONKURSU WIEDZY O PRAWIE UE

WYNIKI KONKURSU WIEDZY O PRAWIE UE

Miło nam poinformować o wynikach Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Unii Europejskiej. W Konkursie wzięły udział 184 osoby z 27 uczelni wyższych.
123 mln euro na badania koronawirusa

123 mln euro na badania koronawirusa

- Musimy (…) przygotować się na przyszłe wyzwania, od wczesnego wykrywania wariantów do organizowania i koordynowania badań klinicznych nad nowymi szczepionkami i terapiami – powiedziała komisarz Marija Gabriel. KE uruchamia 123 mln euro z nowego programu UE w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” na pilne badania nad wariantami koronawirusa.
Ład ekologiczny

Ład ekologiczny

- Plan działania na rzecz rolnictwa ekologicznego zapewnia narzędzia i pomysły, które mają wspierać zrównoważony wzrost sektora – powiedział komisarz Janusz Wojciechowski. Realizując Europejski Zielony Ład KE zobowiązuje się m.in. do premiowania ekoprodukcji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz promowanie żywności wytworzonej w gospodarstwach ekologicznych.
Żywność i nauka

Żywność i nauka

Badania naukowe powinny się bezpośrednio przekładać na wzrost bezpieczeństwa żywności w Europie. Dlatego od 27 marca 2021 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie w sprawie przejrzystości i zrównoważonego charakteru unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym. - Większa przejrzystość prac naukowych zwiększy zaufanie konsumentów – powiedziała komisarz Stella Kyriakides.
Bezpieczne i odporne lasy

Bezpieczne i odporne lasy

- Ryzyko pożarów lasów jest spotęgowane rosnącymi temperaturami i nasilającymi się suszami, zatem kluczowe znaczenie mają lepsza ochrona, prewencja i szybsza reakcja – powiedział wiceprzewodniczący wykonawczy Frans Timmermans. KE zaproponowała nowe wytyczne, których realizacja może przyczynić się do ograniczenia zagrożenia dla obszarów leśnych w skali globalnej.
Praworządność: Polska w Trybunale

Praworządność: Polska w Trybunale

Komisja Europejska kieruje sprawę przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w celu ochrony niezawisłości polskich sędziów i zwraca się o zarządzenie środków tymczasowych. Miałyby one polegać m.in. na zawieszeniu przepisów uprawniających Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego do orzekania w sprawie wniosków o uchylenie immunitetu sędziowskiego.
Kolejne miliardy z SURE

Kolejne miliardy z SURE

Prawie półtora miliarda euro otrzymała Polska w ramach szóstej transzy wsparcia finansowego z instrumentu SURE. W sumie Komisja Europejska wypłaciła sześciu krajom UE 13 mld euro. Jest to już trzecia wypłata w 2021 r. Pożyczki w ramach SURE pomagają uporać się z nagłym wzrostem wydatków na utrzymanie zatrudnienia.