Dajmy młodym szansę!

Dajmy młodym szansę!

Dajmy młodym szansę!

Nawet 2% PKB kosztuje rocznie Polskę brak integracji młodych ludzi na rynku pracy. Problem dotyczy w różnym stopniu wszystkich krajów członkowskich. Dlatego KE proponuje rozwiązania na skalę całej wspólnoty m.in. dla Europejczyków do 25 roku życia, chcąc zapewnić im możliwość kształcenia, przyuczenia do zawodu i praktyk zawodowych.
Eurourzędnicy i płace

Eurourzędnicy i płace

W związku z trudną sytuacją gospodarczą, mniej zarabiają także unijni urzędnicy. Ich siła nabywcza zmniejszy się w tym roku o 1,1 proc. Wynika to z rocznego dostosowania wynagrodzeń. Jest to już kolejna realna obniżka siły nabywczej unijnych urzędników, po tym jak w 2011 r. spadała o 3,6 proc.
Erytrea na „czarnej liście”

Erytrea na „czarnej liście”

Po raz dwudziesty KE zaktualizowała „czarną listę” przewoźników lotniczych objętych zakazem lub ograniczeniami w wykonywaniu przewozów na terytorium UE. Ze względu na istotne zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa do wykazu dodano linie posiadające certyfikaty wydane w Erytrei.