Szczyt UE–Chiny o Ukrainie

Szczyt UE–Chiny o Ukrainie

Szczyt UE–Chiny o Ukrainie

Żaden obywatel Europy nie wykaże zrozumienia dla jakichkolwiek działań wspierających zdolność Rosji do prowadzenia wojny – powiedziała Ursula von der Leyen przywódcom Chin.
Banknoty hrywny wymienialne w UE

Banknoty hrywny wymienialne w UE

Jedną z najpilniejszych potrzeb uchodźców z Ukrainy jest możliwość wymiany posiadanych przez nich pieniędzy na walutę kraju przyjmującego. Taka możliwość będzie częścią pomocy humanitarnej udzielanej przez UE osobom uciekającym z obszaru wojny.
Wydarzenie inaugurujące nową edycję EUROPE DIRECT Gdańsk

Wydarzenie inaugurujące nową edycję EUROPE DIRECT Gdańsk

27 września 2021 na Auli Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku odbyło się wydarzenie inaugurujące nową edycję punktu EUROPE DIRECT w Gdańsku. Kluczowym punktem wydarzenia była debata „EUROPE DIRECT - rozwój społeczeństwa obywatelskiego”, w której prelegentami byli Magdalena Adamowicz, Dominik Łazarz oraz Rafał Rolka.
Pandemiczny hamulec bezpieczeństwa

Pandemiczny hamulec bezpieczeństwa

Łagodzenie ograniczeń dotyczących podróży do UE i jednoczesne przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wariantów koronawirusa za pomocą tzw. hamulca bezpieczeństwa proponuje Komisja Europejska. Czynnikiem ułatwiającym poruszanie się po terenie wspólnoty ma być przyjęcie całkowitej dawki jednej ze szczepionek dopuszczonej do obrotu przez UE.
Chorwacka prezydencja w Radzie UE

Chorwacka prezydencja w Radzie UE

Pierwsza od przystąpienia do Unii Europejskiej prezydencja Chorwacji w Radzie UE trwać będzie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 i odbywa się pod hasłem „Silna Europa w świecie wyzwań”.
Promocja europejskich produktów

Promocja europejskich produktów

W 2020 r. Komisja Europejska przeznaczy 200,9 mln euro na współfinansowanie działań promujących produkty rolno-spożywcze UE w Unii i poza jej granicami.
VAT prosty i efektywny

VAT prosty i efektywny

Unijny system VAT zyska większe możliwości zwalczania oszustw w sektorze handlu elektronicznego. Dzięki przepisom uzgodnionym przez państwa członkowskie organy zwalczania nadużyć finansowych uzyskają dostęp do odpowiednich danych na temat zakupów w internecie. Oszustwa związane z VAT w sektorze e-handlu szacuje się na około 5 mld euro rocznie.
UE-Singapur: handel bez barier

UE-Singapur: handel bez barier

Państwa członkowskie Unii Europejskiej zatwierdziły umowę handlową z Singapurem. Oznacza to, że wejdzie ona w życie 21 listopada. To szesnasta zawarta w ciągu pięciu ostatnich lat unijna umowa handlowa. W ujęciu ogólnym UE uzgodniła już 42 takie porozumienia z 73 partnerami. - Jest to największa taka sieć na świecie – ocenia unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmström
Co dalej z gospodarką unijną? – prognoza

Co dalej z gospodarką unijną? – prognoza

Prognoza gospodarcza z jesieni 2019 r. pokazuje, że przed Europejczykami stoi wiele wyzwań pomimo zapowiadanego utrzymania się wzrostu gospodarczego z poprzednich lat. Większe trudności w prognozie pojawiają się przy analizie środowiska zewnętrznego UE.
Jaka Grupa Wyszehradzka w jakiej Unii?

Jaka Grupa Wyszehradzka w jakiej Unii?

Różne wizje przyszłości UE były tematem dyskusji o tezach raportu Nowej Konfederacji pt. „Grupa Wyszehradzka i Unia. Polityka europejska w programach głównych sił politycznych w Grupie Wyszehradzkiej”. Wskazywano m.in. na odtwarzanie się podziałów na osi Północ-Południe oraz Wschód-Zachód oraz wspólne interesy polityczno-gospodarcze państw V4.