Auta prawie ekologiczne
Komisja Europejska przedstawiła wnioski zmierzające do realizacji celów, które pozwolą na dalsze ograniczenie emisji dwutlenku węgla (CO2) z nowych samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych (vanów) do roku 2020.

Wnioski te doprowadzą do ograniczenia średniego poziomu emisji z nowych samochodów osobowych do 95 g CO2/km w roku 2020. W 2011 r. poziom ten wynosił 135,7 g, zaś wiążący cel na 2015 r. to 130 g CO2/km. Emisje z lekkich pojazdów dostawczych zostaną obniżone do 147g CO2/km w 2020 r. W 2010 r. (ostatni rok, dla którego dostępne są dane liczbowe) poziom ten wynosił 181,4 g, zaś wiążący cel na 2017 r. to 175 g CO2/km.

Wiążące cele na rok 2020 już są przewidziane w istniejącym prawodawstwie, ale muszą one jeszcze zostać wdrożone. Na podstawie dokładnej analizy techniczno-ekonomicznej przeprowadzonej przez Komisję, w zaproponowanych dziś rozporządzeniach ustanawia się szczegóły realizacji tych celów.

Dzięki naszym wnioskom nie tylko chronimy klimat, ale także oszczędzamy pieniądze konsumentów, jak również pobudzamy innowacje i konkurencyjność w europejskim przemyśle motoryzacyjnym. W rezultacie powstanie znaczna liczba miejsc pracy. Jest to zatem sytuacja, w której korzyści odnoszą wszystkie zainteresowane strony. Nasze wnioski stanowią kolejny ważny krok w kierunku konkurencyjnej i niskoemisyjnej gospodarki. Należy przygotować dalsze działania w zakresie ograniczania emisji CO2 po roku 2020, a ustalanie tych planów będzie przebiegać przy konsultacjach z zainteresowanymi stronami – stwierdziła unijna komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard.