Atom pod kontrolą

Bezpieczeństwo produkcji energii jądrowej ma pierwszorzędne znaczenie dla wszystkich Europejczyków. Surowe przepisy bezpieczeństwa mają pomóc chronić Europę przed takimi zdarzeniami jak katastrofa w japońskiej elektrowni jądrowej Fukushima. Gwarantują one również bardziej skuteczne reagowanie na wypadek wystąpienia awarii jądrowej.

Przedstawiony dzisiaj przez Komisję wniosek dotyczący zmian w dyrektywie o bezpieczeństwie jądrowym z 2009 r. prezentuje ogólnounijne cele w zakresie bezpieczeństwa i ma służyć znaczącemu zmniejszeniu ryzyka oraz zagwarantowaniu ochrony ludziom i środowisku. Poprzez wprowadzenie systemu regularnej wzajemnej kontroli, zwiększenie przejrzystości w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa jądrowego i poszerzenie uprawnień krajowych organów regulacyjnych, dyrektywa zmierza do ciągłego doskonalenia poziomu bezpieczeństwa jądrowego w całej UE.

Komisarz ds. energii Günther Oettinger oświadczył: – To do państw członkowskich należy decyzja o tym, czy chcą produkować energię jądrową, czy nie. Faktem jest, że w Europie działają w tej chwili 132 reaktory jądrowe. Naszym zadaniem jako Komisji jest upewnienie się, że w każdym z nich bezpieczeństwo jest podstawowym priorytetem.

źródło i więcej informacji: Link