Archiwa Holokaustu online
Carlos Moedas, komisarz ds. badań, nauki i innowacji, powiedział: – Portal znacząco przyczyni się do upowszechnienia wiedzy o tym ponurym rozdział naszej wspólnej historii oraz do zapewnienia, że Holokaust nigdy nie zostanie zapomniany. Portal gromadzi rozproszone źródła informacji na temat Holocaustu w jednym miejscu, czyniąc je dostępnymi dla wszystkich naukowców.

Projekt ruszył w październiku 2010 roku, jego budżet wyniósł 9,4 mln euro (w tym wkład UE w wysokości prawie 8 mln euro w ramach programu finansowania badań UE na lata 2007-2013). Wyniki działań zostały przedstawione na Akademii Nauk Przyrodniczych i Humanistycznych w Berlinie-Brandenburgii 26 marca 2015.

Robert-Jan Smits, Dyrektor Generalny ds. badań i innowacji w Komisji Europejskiej, zaprezentował portal wraz z Cornelią Quennet-Thielen, sekretarz stanu w niemieckim Federalnym Ministerstwie Edukacji i Badań Naukowych, oraz Sanderem Dekkerem, holenderskim sekretarzem stanu ds. edukacji, kultury i nauki.

Smits zapowiedział również, że prace EHRI będą kontynuowane w drugiej fazie projektu, rozpoczynjącej się w maju 2015 r. w ramach obecnego programu badań i innowacji Horyzont 2020. UE przeznaczy na EHRI 8 mln euro.

Dyrektor Robert-Jan Smits ocenił: – Imponujące dzieło EHRI jest nieocenionym wsparciem dla badaczy Holocaustu. Cieszę się, że w ramach Horyzontu 2020 projekt będzie jeszcze poszerzyć swój zakres i w swojej drugiej fazie dalej będzie przykładem “najlepszych praktyk”. Jest wzorem dla innych humanistycznych projektów dzięki swojemu innowacyjnemu podejściu nie tylko w odniesieniu do integrowania, zarządzania i wyszukiwania danych, ale także w kontekście zasięgu społecznego.

EHRI wspiera społeczność badaczy Holokaustu na wiele sposobów, w tym poprzez spotkania ekspertów, konferencje, stypendia, letnie szkolenia i kursy online. Portal EHRI zawiera przegląd historii II wojny światowej i Holocaustu, jak również stanu archiwów w krajach uczestniczących – Belgii, Czechach, Niemczech, Grecji, Francji, Węgrzech, Holandii, Austrii, Polsce, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Izraelu i innych. Daje naukowcom na całym świecie dostęp do 57 raportów krajowych, 1834 instytucji archiwalnych w 50 krajach i 121 213 opisów archiwalnych z 239 instytucji.

Portal EHRI