Wiadomości

Lider w walce ze zmianami klimatu

Lider w walce ze zmianami klimatu

Przeciwdziałanie zmianom klimatu to aktualnie jedna z ważniejszych dziedzin w polityce UE. Z tego powodu powstała nowa inicjatywa, która ma zachęcić producentów samochodów do inwestowania w technologie redukcji emisji dwutlenku węgla.
Energetyka za granicą

Energetyka za granicą

Na stale zmieniających się obecnie światowych rynkach energetycznych zapewnienie Unii Europejskiej bezpieczeństwa energetycznego wymaga odpowiedniej koordynacji wewnętrznych działań i silnego, asertywnego stanowiska wobec partnerów zagranicznych.
Studia i szkolenia za granicą

Studia i szkolenia za granicą

Lifelong Learning Programme po polsku znany jako program Komisji Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” od lat umożliwia wymiany studenckie, szkolenia, praktyki za granicą.
Mobilna Młodzież w Gdańsku!

Mobilna Młodzież w Gdańsku!

Chcesz się uczyć i pracować w ciekawych zakątkach świata? Jesteś ciekawy jakie mozliwości i wyzwania czekają na Ciebie w Europie? Przyjdź koniecznie na Targ Rybny w Gdańsku w dniach 9-10.09.2011 i zobacz jakie możliwości stoją przed Tobą!
Darmowe szkolenie z facylitacji

Darmowe szkolenie z facylitacji

Znasz specyfikę pomorskich organizacji pozarządowych? Weź udział w drugiej edycji projektu Active Citizens - Aktywna SPołeczność!
Europejski Rok Obywateli w 2013r.

Europejski Rok Obywateli w 2013r.

Obywatelstwo Unii obchodzi 20. rocznicę istnienia. W związku z tym KE zaproponowała, aby rok 2013 ogłosić Europejskim Rokiem Obywateli. Obywatelstwo UE i związane z nim prawa są jednym z najważniejszych filarów UE.
Europa ma problemy z czytaniem

Europa ma problemy z czytaniem

Co piąty piętnastolatek i wielu dorosłych w Europie ma trudności w czytaniu. Komisja Europejska opublikowała raport podsumowujący starania państw Europy na rzecz podniesienia poziomu czytania.
Łatwiej o pieniądze UE

Łatwiej o pieniądze UE

Grecja, Irlandia, Portugalia, Rumunia, Łotwa i Węgry - te kraje będą mogły łatwiej skorzystać z unijnych funduszy. Komisja Europejska proponuje, żeby umożliwić tym krajom szybsze wyjście z kryzysu gospodarczego.
Poza UE też jesteś chroniony

Poza UE też jesteś chroniony

Co roku Europejczycy podejmują łącznie około 90 milionów podróży poza granice UE. Komisja Europejska przypomina, że pobyt w kraju, w którym nie ma przedstawicielstwa naszego państwa, nie oznacza, iż jesteśmy pozbawieni pomocy konsularnej. Obywatelstwo europejskie wiąże się m.in. z prawem do zwrócenia się o pomoc do ambasady lub konsulatu innego państwa UE.
7mld euro na badania i innowacje

7mld euro na badania i innowacje

Prawie siedem miliardów euro – tyle Komisja Europejska przeznaczy na badania, które mają pobudzić innowacje. To największy do tej pory pakiet finansowy w ramach siódmego Programu Ramowego UE w zakresie badań.
Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Komisja Europejska zweryfikuje obowiązujące przepisy dotyczące informowaniao przypadkach naruszenia danych osobowych.
Większy budżet

Większy budżet

Budżet przewidziany na edukację i młodzież będzie w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 aż o 70 proc. wyższy niż obecnie i wyniesie 15 mld euro.