Akademia Młodego Europejczyka
PECSA poprzez swoje działania o charakterze naukowym i dydaktycznym dąży do kształtowania świadomego społeczeństwa młodych Europejczyków już na etapie szkoły średniej, a także stawia sobie za cel przekazywanie rzetelnej wiedzy na temat procesu integracji europejskiej w nowych uwarunkowaniach regionalnych i globalnych. W założenia te wpisuje się ogólnopolski projekt edukacyjny pt. „Akademia Młodego Europejczyka”, który jest skierowany do różnych grup beneficjentów, w szczególności uczniów szkół ponadgimnazjalnych (liceów i techników), ich nauczycieli oraz studentów uczelni wyższych w Polsce.

Aktualnie w Unii Europejskiej nie prowadzi się statystyk dotyczących edukacji młodzieży szkół średnich w zakresie procesu integracji europejskiej. Wiedzę na ten temat młody obywatel przyswaja najczęściej w oparciu o przekazy medialne, które nie są wystarczająco rzetelnym i fachowym źródłem informacji. Z wiarygodną wiedzą młodzież styka się dopiero na poziomie studiów wyższych. Chcąc edukować młodych obywateli świadomych swoich praw i możliwości kształtowania poglądów, należy promować i upowszechniać wiedzę na temat Unii Europejskiej już wśród młodzieży ponadgimnazjalnej.

Ponadto, poszerzanie wiedzy w tematyce funkcjonowania gospodarki w świecie, uwarunkowań zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej oraz zagadnień, w szczególności ważnych dla Europejczyków – np. strefy euro, należy do kluczowych obszarów tematycznych, które znajdują się w centrum zainteresowania różnych grup beneficjentów.

„Akademia” to projekt z obszaru edukacji nieformalnej, który wypełni lukę w zakresie równego dostępu uczniów z małych miast i wsi do wiedzy, a także przyczyni się do zapewnienia równego startu w dorosłe życie młodym ludziom. Stworzy ona możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców dzięki swojej otwartej formule.

Projekt składa się z następujących działań:

-webinarium dla nauczycieli szkół średnich;
-skrypt dla nauczycieli szkół średnich;
-seminaria w wybranych szkołach średnich prowadzone przez kadrę akademicką stowarzyszoną w PECSA;
-wykłady w uczelniach wyższych dla uczniów szkół średnich;
-konkurs „Polska w Unii” złożony z trzech etapów z finałem podczas obchodów Dnia Europy na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego;
-konferencja z okazji obchodów Dnia Europy i finału konkursu „Polska w Unii”.

Webinarium i skrypt będą materiałem wprowadzającym do siedmiu niezależnych lekcji z zakresu integracji europejskiej:

1)Fundamenty integracji europejskiej
2)Ustrój Unii Europejskiej
3)Kultura europejska
4)Obywatel Unii
5)Unia dla młodzieży
6)Rynek wewnętrzny
7)Euro

Projekt jest realizowany przez Zespół PECSA w składzie: prof. Ewa Latoszek – Koordynator merytoryczny projektu, dr Maciej Krzemiński, Aleksandra Borowicz, Anna Masłoń-Oracz, dr Agnieszka Kłos, Marta Pachocka, Jan Misiuna. Członkowie Zespołu reprezentują dwie uczelnie: Uniwersytet Gdański oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Obecnie powstaje skrypt dla nauczycieli, natomiast webinaria, wykłady w szkołach ponadgimnazjalnych oraz szkołach wyższych odbędą się w 2014 r. Cały projekt trwa do końca sierpnia 2014 r.

Szczegółowe informacje na temat projektu będą systematycznie publikowane i udostępniane na stronie internetowej PECSA.

Dodatkowe pytania lub uwagi należy kierować na adres e-mail: biuro@pecsa.edu.pl

źródło i więcej informacji: Link