Akademia Europejska dla nauczycieli – druga edycja
Data:
01/09/2021 – 31/03/2022

Ich celem jest poszerzenie wiedzy osób pracujących z młodzieżą na temat funkcjonowania Unii Europejskiej, w tym podejmowanych przez nią aktualnie działań. Kurs będzie składał się z ośmiu, półtoragodzinnych wirtualnych spotkań, zaplanowanych na wrzesień/październik 2021 do marca 2022. Jeżeli warunki epidemiczne pozwolą, jedno ze spotkań Akademii odbędzie się ‘na żywo’ w Warszawie.

Kto może wziąć udział w Akademii?

Kurs przeznaczony jest dla:

 • nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
 • innych osób pracujących z młodzieżą w sferze edukacji obywatelskiej lub europejskiej, np. trenerów, szkoleniowców, działaczy organizacji społecznych.

W Akademii mogą wziąć udział osoby z całej Polski. Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku dużego zainteresowania Akademią organizatorzy dokonają selekcji uczestników na podstawie przesłanych zgłoszeń. Preferowane będzie włączenie do Akademii osób z następujących grup:

 • nauczyciele / inne osoby pracujące aktywnie z młodzieżą w tematyce związanej z Europą – np. prowadzący Kluby Europejskie (lub podobne), koła zainteresowań o tej tematyce, organizujący wymiany/inne projekty na szczeblu europejskim z udziałem młodzieży;
 • osoby nieprowadzące dotychczas ww. aktywności, ale mające konkretne plany, aby podjąć tego typu działania.

Podczas rekrutacji organizatorzy postarają się także zapewnić względną równowagę geograficzną, jeżeli chodzi o miejsce pracy uczestników.

UWAGA: w Akademii 2021/2022 pierwszeństwo w rekrutacji będą miały osoby, które aplikowały do udziału w poprzedniej edycji kursu (rekrutacja przeprowadzona jesienią 2020 roku) i nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc.

Program Akademii

Podczas spotkań poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 1. Czy Unia się wtrąca? Jakie są kompetencje Unii.
 2. Na czym polega, jak sobie z nią radzić, co Unia próbuje robić w tej kwestii.
 3. Europejski Zielony Ład. Dlaczego jest priorytetem w Unii i co z niego wynika dla Polski?
 4. Postrzeganie Unii Europejskiej przez polską młodzież – wyniki badań i wnioski.
 5. Unia Europejska w trakcie i po pandemii. Polityka unijna w związku z epidemią COVID i Plan odbudowy dla Europy.
 6. Praca w instytucjach Unii Europejskiej od kuchni – czym się różni funkcjonowanie instytucji Unii i jej proces decyzyjny od działalności instytucji krajowych.
 7. Programy UE dla młodzieży oraz nauczycieli. Informacje praktyczne.
 8. Spotkanie końcowe.

UWAGA! Powyższą listę należy traktować jako roboczą. Zakres tematyczny może ulec niewielkim zmianom, w zależności od aktualnej sytuacji w Europie, dostępności osób prowadzących itp.

Spotkania poprowadzą eksperci współpracujący z Fundacją Schumana lub Komisją Europejską.

Harmonogram spotkań

Przewidzianych jest 8 spotkań (ostatnie jako spotkanie końcowe) w okresie wrzesień/październik 2021-marzec 2022. Spotkania planowane są w godzinach 17.00-18.30. Konkretne terminy kolejnych zajęć zostaną ogłoszone później, z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeżeli warunki epidemiczne pozwolą uczestnicy Akademii zostaną dodatkowo zaproszeni na jedno spotkanie ‘na żywo’ w Warszawie, obejmujące wizytę w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej i/lub Fundacji Schumana.

Wszystkie osoby, które będą regularnie uczestniczyć w zajęciach (maksimum 1 nieobecność) otrzymają Certyfikat ukończenia Akademii Europejskiej Fundacji Schumana i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej.

Koszt uczestnictwa i wymagania techniczne

Udział w Akademii jest całkowicie bezpłatny. W przypadku realizacji spotkania w Warszawie organizatorzy pokryją koszt dojazdu do Warszawy. Uczestnicy Akademii powinni posiadać dostęp do komputera z Internetem i możliwość udziału w spotkaniach za pośrednictwem platformy ZOOM lub podobnej (w tym posiadać mikrofon ze słuchawkami, najlepiej także kamerę do komputera).

Jak zgłosić się do udziału?

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do 31 czerwca br. na adres poczta@schuman.pl(link sends e-mail) W temacie wiadomości prosimy wpisać ‘zgłoszenie do Akademii Europejskiej’. Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu na kurs zostanie przekazana drogą mailową.

UWAGA: osoby, które aplikowały do Akademii 2021/2022 i nie zostały przyjęte z braku miejsc mogą ponownie przesłać swoje zgłoszenie, po dokonaniu ew. aktualizacji formularza (jeśli konieczna). Osoby te będą miały pierwszeństwo w przyjęciu do Akademii 2021/2022.

Organizatorzy: Organizatorami Akademii Europejskiej są Polska Fundacja im. Roberta Schumana oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Kontakt roboczy

Aldona Kuleszka

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

poczta@schuman.pl(link sends e-mail)

Tel. 226217555 (ze względu na sytuację epidemiczną biuro Fundacji Schumana funkcjonuje w ograniczonym zakresie i mogą występować przerwy w dostępie do kontaktu telefonicznego).

Fot. AdobeStock