85 mln dawek szczepionki przeciwko grypie

Ta edycja Kliniki dla Roślin będzie inna niż zwykle, bo współorganizujemy ją z organizacją Otwarte Klatki. Będziemy nie tylko wymieniać się roślinami, lecz także rozmawiać, jak możemy pomagać na co dzień zwierzętom i jaki mamy wpływ na zmianę warunków chowu przemysłowego. Podczas wydarzenia każdy może przynieść swoją roślinkę na wymianę, ale jeśli nie masz, nic się nie stało, w zamian za darowiznę dla Otwartych Klatek będziemy mieli dużo roślin do oddania 🙂

Komisja Europejska, za pośrednictwem swojego Urzędu ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia, podpisała dzisiaj z firmą farmaceutyczną GSK umowę ramową dotyczącą wspólnego udzielania zamówień na szczepionkę Adjupanrix przeciwko grypie pandemicznej. Do umowy przystąpiło 12 państw członkowskich i innych krajów biorących udział we wspólnych zamówieniach. W ramach umowy możliwy będzie w razie potrzeby zakup nawet 85 mln dawek szczepionki w przypadku pandemii grypy.

StellaKyriakides, europejska komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, powiedziała: – Gotowość ma kluczowe znaczenie w sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego. Pandemia COVID-19 dowiodła tego ponad wszelką wątpliwość. Dziś zabezpieczamy do 85 mln dawek szczepionki przeciwko grypie za pośrednictwem Urzędu ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia, aby chronić naszych obywateli w przypadku wystąpienia takiej sytuacji nadzwyczajnej w przyszłości. Tak działa Europejska Unia Zdrowotna w praktyce.

Pandemia grypy to potencjalna globalna epidemia, która może być wywołana nowym szczepem grypy, na który nie ma odporności w populacji. Pandemię grypy trudno jest przewidzieć, ale musimy być na nią przygotowani.

Kontekst

Komisja jest zaangażowana w tworzenie silnej i aktywnej Europejskiej Unii Zdrowotnej, która będzie przygotowana i zdolna do reagowania na pojawiające się zagrożenia dla zdrowia. Pandemia COVID-19 pokazała, jak ważna jest koordynacja pomiędzy europejskimi krajami, a także, że wspólne reagowanie stanowi wartość dodaną w przypadku transgranicznych zagrożeń zdrowia.

Umowa UE dotycząca wspólnego udzielania zamówień oferuje 36 państwom uczestniczącym możliwość wspólnego zamówienia medycznych środków przeciwdziałania. Jest to alternatywa dla krajowych procedur zamówień publicznych lub ich uzupełnienie.

Celem mechanizmu wspólnych zamówień jest zapewnienie bardziej sprawiedliwego dostępu do konkretnych medycznych środków przeciwdziałania oraz poprawa bezpieczeństwa dostaw, wraz z bardziej zrównoważonymi cenami dla uczestniczących krajów UE.

Aby odpowiednio przygotować się na sytuację poważnego transgranicznego zagrożenia zdrowia, instytucje UE, wraz z krajami, które przystąpiły do umowy UE dotyczącej wspólnego udzielania zamówień, mogą wspólnie ogłosić procedurę zakupu szczepionek, leków przeciwwirusowych i medycznych środków przeciwdziałania. HERA współpracuje z uczestniczącymi państwami w celu określenia i wdrożenia priorytetów na potrzeby wspólnych zamówień, takich jak szczepionki lub środki terapeutyczne.