60 lat Traktatów Rzymskich

Sześćdziesiąt lat temu w Rzymie położono podwaliny pod Europę w jej dzisiejszym kształcie i zapoczątkowano tym samym najdłuższy okres pokoju w historii Europy. Traktaty rzymskie dały początek wspólnemu rynkowi, na którym obowiązuje zasada swobodnego przepływu osób, towarów, usług i kapitału. Dzięki temu zapewnione zostały odpowiednie warunki dla stabilności i dobrobytu.

logo_banner_pl

W rocznicę podpisania traktatów Europa z dumą spogląda wstecz i z nadzieją w przyszłość. W ciągu 60 lat udało nam się zbudować Unię, która promuje pokojową współpracę, poszanowanie dla godności ludzkiej, wolność, demokrację, równość praw i solidarność między narodami i obywatelami. Teraz to my tworzymy wspólną, lepszą przyszłość Europy.