Na Malcie o migracji

Zaproszenie na nieformalny szczyt Rady Europejskiej wystosowane przez przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska

Podczas szczytów we wrześniu i październiku ustaliliśmy, jakim torem mają biec prace nad całościową reakcją Europy na kryzys migracyjny. Pierwsze wyniki są pozytywne. Dzięki europejskiemu wsparciu Światowy Program Żywnościowy zwiększył pomoc dla uchodźców w regionie. To sygnał nadziei dla najbardziej poszkodowanych. Sytuacja pozostaje jednak bardzo poważna, zarówno w regionie, jak i w Europie. Trwa migracja o niespotykanym dotąd natężeniu. W październiku szlakiem śródziemnomorskim przybyło rekordowe 218 tys. uchodźców i migrantów.

Wobec takiej fali migracyjnej niektóre państwa UE podjęły własne działania na wewnętrznych granicach schengeńskich. Jak już ostrzegałem, jedyny sposób pozwalający uniknąć rozpadu strefy Schengen to właściwe zarządzanie zewnętrznymi granicami UE. Musimy zrobić wszystko, by strefę utrzymać, dlatego należy powstrzymać się od wszelkich kroków prowadzących do przywrócenia granic w jej obrębie. Aby uniknąć najgorszego, trzeba przyspieszyć działania. Dlatego postanowiłem zwołać nieformalne spotkanie unijnych szefów państw i rządów. Odbędzie się ono tuż po szczycie w Valletcie – w dniu 12 listopada o godz. 14.30.

Podczas spotkania ocenimy przede wszystkim, jak postępuje realizacja działań już przez nas uzgodnionych, zwłaszcza w następujących kwestiach:

 1. Zacieśnienie współpracy z państwami trzecimi (w tym z Turcją), by zatamować napływ migrantów;
 2. Wykonanie decyzji, które powzięliśmy co do relokacji;
 3. Ustanowienie hotspotów w Grecji i we Włoszech, zwiększenie możliwości recepcyjnych oraz dodatkowe fachowe wsparcie dla Fronteksu i Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO);
 4. Ponadto powinniśmy przedyskutować, jak skutecznie zwiększyć kontrolę nad granicami zewnętrznymi.

Z uwagi na tempo rozwoju wypadków ważne jest, byśmy wszyscy dysponowali aktualnymi informacjami. Dlatego cieszę się, że prezydencja luksemburska postanowiła wykorzystać „zintegrowane uzgodnienia co do reagowania kryzysowego na szczeblu politycznym” i zwołała nadzwyczajne posiedzenie Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych na dzień 9 listopada. Jego wyniki powinny być użytecznym materiałem do naszych dyskusji w Valletcie.

Do kwestii migracji powrócimy podczas zwyczajowego szczytu w grudniu. Nie wykluczam jednak, że dalsze wytyczne będziemy musieli sformułować już w Valletcie. W miarę zbliżania się spotkania będę wszystkich na bieżąco informować o sytuacji.

Szczyt UE-Afryka nt. migracji

Od kilku miesięcy UE musi sobie radzić z bezprecedensową falą migrantów i uchodźców, którzy przybywają do Europy. Przyczyny ich ucieczki są różnorakie; uciekają przed konfliktami, niestabilnością polityczno-gospodarczą, łamaniem praw człowieka i ubóstwem.

Wspólnie z państwami członkowskimi UE podjęła szereg działań, by uporać się z wyzwaniami związanymi z migracją. Ale migracja to problem nie tylko Europy. Muszą się nim zająć również państwa pochodzenia i państwa tranzytu, z których napływają do Europy migranci o nieuregulowanym statusie.

W kwietniu 2015 r. Rada Europejska zaapelowała o zorganizowanie międzynarodowego szczytu, aby problemy migracji omówić z państwami afrykańskimi i innymi ważnymi partnerami.

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej na temat sytuacji w regionie Morza Śródziemnego (23 kwietnia 2015)

Szczyt odbędzie się 11–12 listopada 2015 r. w Valletcie (w Mediterranean Conference Centre).

Konferencja to wyraz bieżącej współpracy między Europą i Afryką (zwłaszcza w ramach procesu rabackiego i procesu chartumskiego) oraz dialogu UE–Afryka poświęconego migracji i mobilności.

Na szczyt zaproszono państwa członkowskie UE, państwa uczestniczące w procesie rabackim i procesie chartumskim, obserwatorów procesu rabackiego, przedstawicieli Komisji Unii Afrykańskiej i Komisji Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) oraz przedstawicieli Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM).

Działania UE ws. migracji

151106_mapa_min

 

Pomoc w liczbach

Budżet UE na współpracę zewnętrzną (2014–2020):

 • 96,8 mld EUR
 • 344 mln EUR przeznaczone na migrację

Unijne wsparcie mające pomóc Afryce osiągnąć milenijne cele rozwoju (2000–2015) – efekty:

 • 9,4 mln osób zapisanych do szkół podstawowych
 • 5,4 mln porodów odebranych przez wykwalifikowany personel medyczny
 • 41 mln ludzi mających dostęp do wody pitnej

Ważną rolę w przeciwdziałaniu globalnym wyzwaniom i czynnikom powodującym migrację odgrywają unijna współpraca rozwojowa i unijna pomoc humanitarna. Dzięki nim można pomóc ludziom tam, gdzie w danej chwili przebywają, zmniejszając ich cierpienia i poprawiając ich warunki życia i tym samym odwodząc ich od podejmowania niebezpiecznych podróży drogą morską i lądową. UE finansuje projekty realizowane w wielu państwach pochodzenia migrantów i w wielu państwach tranzytu.

26 maja 2015 r. Rada ponownie podkreśliła, że należy intensywniej pracować nad powiązaniami między migracją a rozwojem, oraz poprosiła Komisję Europejską i ESDZ o opracowanie konkretnych działań.

Rada do Spraw Zagranicznych (rozwój) (26 maja 2015)

W październiku unijni ministrowie postanowili zacieśnić współpracę rozwojową z państwami trzecimi. Celem jest sprostanie wspólnym wyzwaniom stojącym dziś przed Europą i jej partnerami.

Rada do Spraw Zagranicznych (26 października 2015)

Komisja Europejska opracowuje obecnie działania rozwojowe. W ten sposób realizuje tę część europejskiego programu w zakresie migracji, która dotyczy zewnętrznego wymiaru kryzysu. Działania te przewidują między innymi utworzenie w UE kryzysowego funduszu powierniczego na rzecz stabilności oraz eliminowania przyczyn migracji nieuregulowanej i wysiedleń w Afryce. Będzie można z niego finansować projekty, które służą tworzeniu miejsc pracy i dostarczaniu podstawowych usług lokalnym społecznościom.

 

Azyl w liczbach

Rok 2014:

 • 662 680 – liczba osób, które wystąpiły o ochronę międzynarodową
 • 387 805 – liczba wydanych decyzji
 • 47 proc. – odsetek decyzji pozytywnych