500 najlepszych uczelni
Oczekuje się, że o miejsce w nowym międzynarodowym rankingu uniwersytetów, powstałym z inicjatywy Komisji Europejskiej, zawalczy pięćset uniwersytetów z Europy i całego świata. Nowa klasyfikacja, o nazwie U-Multirank, będzie się różniła od obecnych rankingów, gdyż uniwersytety będą oceniane według szerszego zakresu wskaźników. Celem rankingu jest przedstawienie bardziej realistycznej i przyjaznej użytkownikom oferty akademickiej.

W nowym „wielowymiarowym” rankingu uniwersytety będą oceniane w pięciu różnych obszarach. Liczyć się będą: renoma w zakresie badań naukowych, jakość nauczania i uczenia się, kontakty międzynarodowe, sukcesy na polu transferu wiedzy (np. partnerstwa z przedsiębiorstwami i przedsiębiorstwami rozpoczynającymi działalność) oraz zaangażowanie na szczeblu regionalnym. Zgłoszenia uniwersytetów do nowego rankingu przyjmowane będą w pierwszej połowie 2013 r., a pierwsze wyniki klasyfikacji zostaną udostępnione na początku 2014 r. Formalna inauguracja U-Multirank odbędzie się na dużej konferencji w dniach 30-31 stycznia w Dublinie w trakcie irlandzkiej prezydencji Unii Europejskiej.

Androulla Vassiliou, komisarz UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, powiedziała: Będzie to nowoczesny, wysokiej klasy ranking, odzwierciedlający pełną różnorodność instytucji szkolnictwa wyższego. W istniejących międzynarodowych rankingach nadal przywiązuje się zbyt dużą wagę do renomy uniwersytetów w zakresie badań naukowych. Nasz wielowymiarowy ranking dostarczy dokładniejszych i bardziej porównywalnych informacji dotyczących jakości uniwersytetów. U-Multirank pomoże młodym ludziom w dokonaniu właściwego wyboru kierunku studiów i będzie motywował instytucje do poprawy swoich wyników pod wieloma względami. Będzie on również użytecznym narzędziem dla decydentów politycznych, umożliwiając im lepszą orientację w przygotowaniu skutecznych strategii na rzecz szkolnictwa wyższego na przyszłość.

U-Multirank będzie opierać się na obiektywnych kryteriach i danych. Celem Komisji jest zachęcenie wielu uczelni do uczestnictwa w pierwszym etapie, jednak również później do rankingu mogłyby zgłaszać się inne uczelnie. U-Multirank umożliwi również poszczególnym osobom wybór i ocenę własnych priorytetów i przygotowanie własnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb rankingów.

źródło i więcej informacji:
Link