500 mln euro na COVAX

Unia Europejska ogłosiła, że przeznaczy dodatkowe 100 mln euro w formie dotacji na wsparcie instrumentu COVAX w celu zapewnienia dostępu do przyszłych szczepionek przeciwko COVID-19 krajom o niskim i średnim dochodzie. Środki te uzupełnią kwotę 400 mln EUR gwarancji na rzecz COVAX, co do której UE już podjęła zobowiązanie i która uczyni Unię jednym z głównych darczyńców tego programu.

Dzięki temu nowemu wkładowi UE intensyfikuje inwestycje na rzecz ożywienia gospodarczego na świecie.

Na wirtualnym paryskim forum na rzecz pokoju, podczas którego światowi przywódcy i organizacje międzynarodowe omawiają globalną reakcję na pandemię oraz odbudowę po pandemii, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: – W czasach rujnującej pandemii COVID-19 oczywiste jest, że odbudowa gospodarcza na świecie będzie możliwa tylko wtedy, gdy wszystkie potrzebujące osoby będą miały dostęp do bezpiecznych i skutecznych szczepionek. W tym celu UE zwiększa swoje wsparcie dla instrumentu COVAX i jestem dumna, że „Drużyna Europy” przyczynia się w dużym stopniu do finansowania tego instrumentu. Razem możemy doprowadzić do globalnego ożywienia gospodarczego.

Jutta Urpilainen, komisarz do spraw partnerstw międzynarodowych, powiedziała: UE pokazuje, że bardzo zależy nam na tym, by nikt nie pozostał w tyle, a szczepionka przeciwko COVID-19 stała się globalnym dobrem publicznym. Dzięki tej dodatkowej dotacji w wysokości 100 mln euro UE łączy siły z partnerami międzynarodowymi, w duchu solidarności i multilateralizmu, i pomoże zabezpieczyć możliwości zakupu przyszłych szczepionek przeciwko COVID-19 dla tych, którzy najbardziej ich potrzebują w krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku.

Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, stwierdziła: Ze wszystkich wniosków, jakie wyciągnęliśmy w tym roku, najbardziej oczywisty jest ten, że w solidarności tkwi siła. Przykładem tego jest COVAX. Dzięki temu dodatkowemu wkładowi jesteśmy o krok bliżej realizacji celu, jakim jest sfinansowanie zakupu 2 mld szczepionek dla najsłabszych grup społecznych w 92 krajach o niskim i średnim dochodzie. W przyszłym roku potrzebne będzie jednak dodatkowe wsparcie, umożliwiające produkcję i dystrybucję bezpiecznej i skutecznej szczepionki na całym świecie, gdy tylko stanie się ona dostępna. Nie ustaniemy w staraniach, aby do tego doprowadzić.

Proponowany przydział w wysokości 100 mln EUR z rezerwy ogólnej 11. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) przyjmie formę dotacji na rzecz Globalnego Sojuszu na rzecz Szczepionek i Szczepień (GAVI), będącego administratorem instrumentu COVAX, światowego instrumentu na rzecz powszechnego i sprawiedliwego dostępu do szczepionek przeciwko COVID-19.

Obecnie w mechanizmie COVAX uczestniczą 184 kraje, z czego 92 są krajami o niskim i średnim dochodzie kwalifikującymi się do uzyskania dostępu do szczepionek przeciwko COVID-19 w ramach zobowiązania do zakupu z wyprzedzeniem (ang. Advance Market Commitment, AMC) GAVI. Dzięki tej dotacji Komisja i jej partnerzy zabezpieczą możliwości zakupu przyszłych szczepionek przeciwko COVID-19 wszystkim uczestnikom instrumentu, w tym państwom Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP).

Wsparcie w formie dotacji będzie stanowiło strategiczne uzupełnienie 400 mln euro gwarancji bankowych, które UE udostępni GAVI za pośrednictwem Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR), zwiększając łączny wkład UE na rzecz instrumentu COVAX do 500 mln EUR. Dokumenty w sprawie tych gwarancji, w wysokości 400 mln euro, również zostały podpisane w czwartek.

Kilka państw członkowskich UE również wnosi wkład w instrument COVAX i jego podstawowe cele, co stanowi kolejny przykład siły „Drużyny Europy”, która uruchamia ponad 870 mln euro na COVAX, w tym 100 mln euro w formie dotacji UE i 400 mln euro w formie gwarancji. Kwota ta obejmuje również nowe wkłady ogłoszone dziś przez Francję (100 mln euro), Hiszpanię (50 mln euro) i Finlandię (2 mln euro).

Szczepionki będą nabywane i dostarczane krajom przez Dział Dostaw UNICEF oraz odnawialny fundusz PAHO na rzecz dostępu do szczepionek.

Fot. AdobeStock