2015 – Europejski Rok na rzecz Rozwoju
Rok 2015 jest szczególny dla pomocy rozwojowej. Jest to pierwszy rok w historii europejskiego roku tematycznego poświęcony działaniom zewnętrznym Unii Europejskiej i roli Europy na świecie. Dla europejskich organizacji rozwojowych jest to wyjątkowa okazja do pokazania, jak Europa angażuje się w walkę z ubóstwem na całym świecie, oraz do zainteresowania tą pomocą większej liczby Europejczyków i zaangażowania ich w nią. W 2015 r. upływa termin osiągnięcia milenijnych celów rozwoju uzgodnionych w 2000 r. na forum całego świata. Teraz wspólnota międzynarodowa będzie musiała porozumieć się co do przyszłych globalnych ram eliminacji ubóstwa i działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

A jakie zdanie mają obywatele na temat pomocy rozwojowej? Zaskakujące są tu wyniki badania Eurobarometru z 2013 r.

– ponad 80% respondentów uważa pomoc rozwojową za ważną, a zdaniem 60% z nich powinniśmy ją nawet zwiększyć.
– dwie trzecie ankietowanych jest za tym, by walka z ubóstwem w krajach rozwijających się stała się jednym z priorytetów UE.
– równocześnie 50% respondentów nie ma żadnej wiedzy na temat tego, dokąd trafia pomoc UE.

Dlatego w 2015 r. zrobimy, co możemy, aby wyjaśnić obywatelom europejskim, w jaki sposób UE udziela pomocy rozwojowej, i aby pokazać, że naprawdę przynosi ona długotrwałe efekty. Pokażemy też, jak przeznaczamy pieniądze podatników na optymalną pomoc ludziom na całym świecie, którzy są pogrążeni w ubóstwie nie z własnej winy i którzy dzięki tej pomocy mogą zarobić na swoje życie, a także utrzymać swoje rodziny i społeczności.