1,5 mln maseczek dla służby zdrowia w UE

W najbliższych dniach 17 państw członkowskich UE i Wielka Brytania otrzymają 1,5 mln maseczek medycznych, które mają chronić pracowników służby zdrowia przed koronawirusem. Unijna dostawa stanowi część finansowanego przez Komisję Europejską zakupu 10 mln maseczek w ramach Instrumentu na rzecz wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych.

Celem Instrumentu jest bezpośrednie wsparcie państw członkowskich w łagodzeniu negatywnych skutków pandemii oraz przewidzenie potrzeb związanych z etapem znoszenia środków izolacji i reanimacji gospodarki.

Komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides powiedziała: – Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby wesprzeć państwa członkowskie w zapewnieniu sprzętu ochronnego dla pracowników służby zdrowia bezpośrednio walczących z chorobą. Są oni dzisiejszymi bohaterami Europy. W ten sposób działa unijna solidarność: reagujemy na potrzeby europejskich systemów opieki zdrowotnej. Z budżetu UE przeznaczyliśmy 3 mld euro na bezpośrednie wspieranie wysiłków krajowych. Wywiążemy się z naszego zobowiązania: razem uda nam się wygrać tę walkę.

Maseczki będą dostarczane potrzebującym państwom członkowskim i regionom w partiach po 1,5 mln tygodniowo przez następne sześć tygodni.

Ponadto w poprzednich tygodniach z rezerwy rescEU na sprzęt medyczny dostarczono już setki tysięcy maseczek. Pomoc świadczono także za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

Zaledwie kilka tygodni temu – 24 kwietnia – w ramach Instrumentu na rzecz wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych Komisja przeznaczyła 320 mln euro na działania w zakresie wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych, z czego 100 mln euro – na podstawowe produkty związane ze zdrowiem, które zostaną zakupione w nadchodzących miesiącach.

Kontekst

Komisja wykorzysta na bezpośrednie wsparcie systemów opieki zdrowotnej państw członkowskich 3 mld euro z budżetu UE, z czego 2,7 mld euro zostanie przekazane za pośrednictwem Instrumentu na rzecz wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych, a 300 mln euro w ramach rezerw rescEU na sprzęt medyczny. Możliwe są dodatkowe wkłady, w tym pochodzące od państw członkowskich.

Instrument na rzecz wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych umożliwia bezpośrednie wsparcie państw członkowskich UE w walce z pandemią za pomocą środków, które mogą przynieść większy wpływ, jeśli zostaną podjęte na szczeblu UE. Instrument na rzecz wsparcia nie zastępuje innych istniejących instrumentów (wspólnych zamówień, rescEU itp.), lecz je uzupełnia.

Umożliwi to Komisji wsparcie szerokiego zakresu inicjatyw, w tym:

  • zakupu sprzętu medycznego, takiego jak respiratory i maski;
  • koordynacji i wsparcia finansowe transportu pacjentów do państw członkowskich UE, które dysponują wolnymi miejscami w szpitalach;
  • pomocy w zwiększaniu ilości testów w całej UE;
  • wsparcia opracowywania szczepionek, przy czym część z nich może również korzystać ze znacznego wsparcia w ramach innych inicjatyw UE.

Dzięki temu narzędziu UE może podjąć ukierunkowane działania w celu zapobiegania i łagodzenia bezpośrednich negatywnych skutków pandemii w jednym lub większej liczbie państw członkowskich oraz w skoordynowany sposób wspierać potrzeby związane ze znoszeniem środków izolacji i reanimacji gospodarki w perspektywie średnio- i długoterminowej.

Dzięki tym działaniom Komisja zapewni skoordynowaną reakcję UE w czasie kryzysu związanego z koronawirusem.

Przy realizacji tej inicjatywy Komisja będzie nadal blisko współpracować z krajowymi organami ds. zdrowia, organizacjami międzynarodowymi oraz sektorem pozarządowym.