„Connecting Europe Express” w Gdańsku

Wykład prowadził dr Bartłomiej Zapada ekspert Team Europe, który poproszony został o przedstawienie priorytetów Komisji Europejskiej związanych z propagowaniem środków transportu kolejowego. Przeprowadzone seminarium ściśle wiązało się również
z symbolicznym i niezwykle medialnym wydarzeniem, którego miasto Gdańsk jest współuczestnikiem. Wszak z okazji Europejskiego Roku Kolei, 2 września z Lizbony wyruszy pociąg „Connecting Europe Express”. W Gdańsku przyjazd planowany jest 20 września,
a więc w przeddzień Międzynarodowych Targów Kolejowych Trako 2021 r.
Pociąg „Łącząc Europę Expres” jest świetnym narzędziem, by promować idee podróży transportem kolejowym oraz wskazać, iż transport kolejowy może być ekologiczną, tańszą oraz efektywniejszą alternatywą. Początek formularza

Podczas seminarium dr Bartłomiej Zapada przedstawił wkład transportu kolejowego
w projekcie Komisji Europejskiej dotyczącym Europejskiego Zielonego Ładu.
Wskazał również rolę, jaką kolej jest w stanie odegrać. Zaznaczył, iż jest to rola wielce znacząca, ponieważ sektor transportu kolejowego jest w stanie sprostać ambitnym założeniom Unii Europejskiej oraz tym samym nakłonić potęgi gospodarcze jak Chiny oraz USA,
by razem z Unią Europejską osiągnęły wspólny cel neutralności klimatycznej.

Podczas seminarium wskazano również na prawne aspekty związane ze wdrażaniem Zielonego Ładu, które wynikają z decyzji z 15 grudnia 2020 r., gdzie Parlament Europejski potwierdził wniosek Komisji Europejskiej, by rok 2021 ogłoszony został Europejskim Rokiem Kolei. Natomiast 16 grudnia 2020 r. Rada Unii Europejskiej wydała decyzję dotyczącą wysiłków całej Unii Europejskiej na rzecz przyjaznych środków transportu zgodnie
z celem osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Dr Bartłomiej Nowak wytłumaczył rolę,  jaką sektor transportu kolejowego może odegrać w ramach Zielonego Ładu.
Podkreślił, iż transport kolejowy odpowiada jedynie za 0,4% emisji gazów cieplarnianych.
Stąd porównując kolej do transportu drogowego, jest to środek bardziej ekologiczny.
Wskazał również, iż kolej jest również najbezpieczniejszym środkiem transportu lądowego. Seminarium koncentrowało się również wokół pytania, czy kolej w Polsce może równie aktywnie uczestniczyć w zmianach dokonujących się w Unii Europejskiej oraz co robić,
by stymulować wzrost korzystania z transportu kolejowego zarówno na gruncie polskim,
jak i europejskim.Dół formularza

Seminarium było świetną okazją do przedyskutowania kwestii
Europejskiego Zielonego Ładu oraz do promocji wydarzenia związanego z przyjazdem pociągu „Connecting Europe Express” 20 września do Gdańska.