100 tys. za innowacyjność
Nagrody wręczyła komisarz ds. badań, innowacji i nauki Máire Geoghegan-Quinn podczas IV Tygodnia Innowacyjnych Regionów Europy (WIRE IV) w Cork w Irlandii. – Innowacje nie służą jedynie przedsiębiorstwom. Sektor publiczny wytwarza połowę produktu krajowego brutto UE, w związku z czym musi się on także dostosować do zmian.Dzisiejsi zwycięzcy pokazują, że za pomocą nowych pomysłów i rozwiązań technicznych możemy podnieść standard życia ludzi i wspierać modernizację naszych gospodarek. Potrzebujemy więcej inicjatyw tego typu – powiedziała komisarz Geoghegan-Quinn.

Na konkurs wpłynęły 203 zgłoszenia pochodzące ze wszystkich zakątków Unii Europejskiej. Niezależne jury wyłoniło dziewięciu laureatów w oparciu o cztery kryteria: gospodarcze skutki inicjatywy; jej znaczenie wobec wyzwań stojących przed społeczeństwami; oryginalność koncepcji i łatwość jej odtwarzania; oraz planowany sposób wykorzystania środków z nagrody.

W skład jury weszli: Ann Mettler, Rada Miasta Lizbony; Carlos Brazao, Cisco; Margot Pröhl, Europejski Instytut Administracji Publicznej; Sasha Bezuhanova, HP; oraz Andreas Schleicher, OECD.

Nagrody pieniężne przyczynią się do rozwoju wyróżnionych inicjatyw. Zwycięzcy przedstawią swoje działania mające na celu odtworzenie i rozszerzenie zakresu inicjatyw na następnym kongresie innowacji w 2014 r. w Brukseli.

źródło i więcej informacji: Link