100% budżetu
Wykonanie mogło być znacznie wyższe: w grudniu Komisja otrzymała rachunki na kwotę 15 mld EUR dotyczące projektów z całej Europy, z czego możliwe było objęcie zwrotem jedynie rachunków na łączną kwotę 4 mld EUR. Gdyby dostępnych było więcej środków na płatności, państwom członkowskim można by było wypłacić kolejne 5 mld EUR przed końcem roku. Obecnie będą one musiały zostać wypłacone z budżetu na 2012 r.

– Liczby te pokazują, że europejskie miasta i regiony, przedsiębiorcy, naukowcy i inne podmioty potrzebują środków UE i korzystają z nich, zwłaszcza w czasach kryzysu
– stwierdził Janusz Lewandowski, komisarz UE ds. programowania finansowego i budżetu. – Zatem ci, którzy wzywają do cięć w budżecie UE, mogą zaszkodzić własnym obywatelom, pozbawiając ich środków UE. Środki UE zapewniają zasoby dla tych, którzy z największym prawdopodobieństwem są w stanie nadać zdecydowany impuls do ożywienia gospodarczego w Europie – dodał.

W przypadku wielu programów w dziedzinie konkurencyjności odnotowano pełne wykonanie budżetu lub nawet przekroczono zabudżetowane środki na płatności, przez co trzeba było zwiększyć środki poprzez przeniesienia lub budżety korygujące. Było to konieczne w szczególności w takich dziedzinach jak badania naukowe, konkurencyjność i innowacje oraz uczenie się przez całe życie.

Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku polityki spójności, gdzie brak środków w budżecie UE uniemożliwił zapłacenie wszystkich rachunków dotyczących projektów. Szczególnie wysokie było wykonanie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), które wymagało udostępnienia ponad 1 mld EUR dodatkowych środków poprzez budżety korygujące i przesunięcia.