Rośnie innowacyjność UE

W UE poziom innowacyjności nadal rośnie w stałym tempie. Od kilku lat wyniki osiągane przez poszczególne państwa członkowskie zbliżają się do siebie. Tegoroczna tablica wyników uwzględnia brexit. – UE przoduje na drodze wychodzenia z kryzysu związanego z koronawirusem poprzez zwiększanie wsparcia dla wysiłków badawczych – powiedziała komisarz Mariya Gabriel.

KE opublikowała europejską tablicę wyników innowacyjności 2020, z której wynika, że wyniki Europy w zakresie innowacji w dalszym ciągu się poprawiają w całej UE, po raz drugi przekraczając wyniki Stanów Zjednoczonych. Należy jednak zrobić więcej, aby nadrobić zaległości w stosunku do światowych liderów innowacji, takich jak Korea Południowa, Australia i Japonia. Wyniki, które obejmują dane z 2019 r., wskazują na możliwości lepszej koordynacji unijnych polityk w zakresie innowacji, pomagają Europie w zwiększeniu jej globalnej konkurencyjności i wzmacniają kluczową rolę, jaką innowacje odgrywają w przezwyciężaniu pandemii koronawirusa.

Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego, powiedział: –Tegoroczna tablica wyników pokazuje, że UE już jest dobrym miejscem do rozwijania innowacyjności, ale musimy jeszcze bardziej zintensyfikować wysiłki w całej UE, aby znaleźć globalne rozwiązania w celu opanowania wirusa i jednocześnie pomóc Europie w wyjściu z kryzysu. Bardziej niż kiedykolwiek istotne znaczenie ma innowacyjność, ponieważ jest ona podstawą naszych wysiłków na rzecz pokonania pandemii koronawirusa.”

Mariya Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży, stwierdziła: – UE przoduje na drodze wychodzenia z kryzysu związanego z koronawirusem poprzez zwiększanie wsparcia dla wysiłków badawczych i łączenie różnych podmiotów działających w ekosystemach innowacji, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, które mogą przekształcić nowe idee w rzeczywistość i poprawić jakość życia obywateli”.

Kluczowe ustalenia

W UE poziom innowacyjności nadal rośnie w stałym tempie. Od kilku lat wyniki osiągane przez poszczególne państwa członkowskie zbliżają się do siebie; trend jest wzrostowy.

  • Tegoroczna tablica wyników uwzględnia wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE. Miało to niewielki wpływ na średnie wyniki w zakresie innowacyjności w UE, ale nie wpłynęło na względne wyniki państw członkowskich w odniesieniu do globalnych wyników UE.
  • Szwecja pozostaje liderem innowacji w UE, za nią plasują się kolejno Finlandia, Dania i Holandia. W tym roku Luksemburg (wcześniej silny innowator) dołączył do grupy liderów innowacji, podczas gdy Portugalia (dawniej średni innowator) dołączyła do grupy silnych innowatorów.

Rośnie innowacyjność UE

Ranking krajów europejskiej tablicy wyników innowacyjności. Kolorowe kolumny pokazują wskaźniki innowacyjności za 2019 rok, poziome myślniki pokazują wyniki za 2018 rok, a szare kolumny pokazują wyniki w 2012 roku, wszystkie w odniesieniu do średniej UE w 2012 roku.

  • Średnie wyniki UE w zakresie innowacji wzrosły o 8,9 % od 2012 r. Od 2012 r. wyniki w zakresie innowacji wzrosły w 24 państwach UE. Największe postępy odnotowano na Litwie, Malcie, Łotwie, w Portugalii i Grecji.
  • Na poziomie światowym UE drugi rok z rzędu wyprzedza Stany Zjednoczone. Wyniki UE w dalszym ciągu przewyższają wyniki Stanów Zjednoczonych, Chin, Brazylii, Rosji, Republiki Południowej Afryki i Indii. Od 2012 r. luka między wynikami UE a Korei Południowej, Australii i Japonii wzrosła, podczas gdy przewaga UE nad Stanami Zjednoczonymi, Chinami, Brazylią, Rosją i Republiką Południowej Afryki zmalała. Od 2012 r. Chiny odnotowały największą stopę wzrostu innowacyjności wśród głównych konkurentów UE, rosnąc w tempie ponad pięciokrotnie wyższym niż w UE.
  • W wybranych obszarach innowacji liderami w UE są: Szwecja – zasoby ludzkie; Luksemburg – atrakcyjne systemy badań; aktywa intelektualne; Dania – środowisko sprzyjające innowacjom; finansowanie i wsparcie; Niemcy – solidne inwestycje; Portugalia – innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach; Austria – powiązania i współpraca; Irlandia – wpływ na zatrudnienie i sprzedaż.